نمایش 1–12 از 31 نتیجه

اتصال زانویی

اتصال مستقیم

اگزوز پلاستیکی پنوماتیک (صدا خفه کن پلاستیکی)

اگزوز تخت پنوماتیک (صدا خفه کن تخت)

اگزوز کله قندی پنوماتیک (صدا خفه کن کله قندی)

چهار راهی

رابط زانویی

رابط متغیر

رابط مستقیم

سه راهی T

سه راهی Y

سه راهی وسط دنده